Kdo jsme

Poslání

„Rozvoj infrastruktury je nezbytnou součástí moderní společnosti a naším posláním je zajistit, aby se realizovala na místech, který bude pro životní prostředí přínosná, nikoli poškozující. Ideálním výsledkem pro nás je efektivně provedený rozvoj, který znamená trvalé přínosy jak pro nás, tak i pro ostatní druhy.

Pracujeme způsobem, který prohlubuje naše porozumění správy krajiny, díky čemuž z výsledků našeho výzkumu mohou těžit i další organizace. Je pro nás velmi důležité, že působíme i přímo na místě, abychom optimálně zhodnotili každý projekt a měli ty nejlepší šance ovlivnit jeho úspěch.

INTEGRA Group

V současné sestává INTEGRA Group z pěti členů, přičemž každá ze společností disponuje zkušenými konzultanty. Úzká spolupráce mezi našimi členy nám umožňuje využít různorodou síť odborníků a v rámci jakéhokoliv projektu, kterého se účastníme, dosáhnout fantastických výsledků.

Společenská odpovědnost

Cítíme osobní odpovědnost za životní prostředí a s ním provázaný stav společnosti. Proto jako jeden z členů INTEGRA Group pravidelně podporujeme vybrané partnery v jejich misích. Konkrétně se jedná o Arcidiecézní Charitu Praha a Fórum ochrany přírody.

Naše cesta

2014

Aquagen založen se sídlem v Liberci

2020

Aquagen se přidává k INTEGRA Group