Pomáháme zlepšovat stav krajiny

Naše aktivity

Specializujeme se na plánování a realizaci krajinných úprav. Zaměřujeme se na projekty dopravní infrastruktury, kde prosazujeme minimalizaci negativních vlivů na biodiverzitu a kvalitu vody. Naší silnou stránkou je zlepšování vodního režimu. V krajině vytváříme biotopy prvky a revitalizujeme poškozené.

Přečtěte si víc o naší práci

Naši klienti

Naše služby

  • Podpora environmentální správy pozemků
  • Zlepšování stavu krajiny s důrazem na kvalitu a retenci vody (mokřady, vodní nádrže, revitalizace toků, zeleň)
  • Realizace terénních krajinných úprav včetně odborného dohledu“

Kdo jsme

Naším cílem je zlepšovat životní prostředí – zejména vodní režim a biodiverzitu. V rychle měnícím se světě chceme zajistit, aby i budoucí generace mohly vést kvalitní život.

Přečtěte si víc o naší společnosti

Přečtěte si víc o našem týmu

Spolupracující subjekty

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail