Categories
Uncategorized

Mapování míst střetů vozidel se zvířaty včetně návrhu opatření

Categories
Uncategorized

Aktualizace příručky k zvláštní ochraně evropsky výzamných druhů

Categories
Uncategorized

Koordinace mapování stanovišť vč. analýzy výsledků pro založení Natury 2000 v Černé Hoře

Categories
Uncategorized

Po(d)klad pro návštěvníky pražských evropsky významných lokalit

Categories
Uncategorized

Mediace kulatých stolů k ochraně rysa

Categories
Uncategorized

Pasportizace potencionálních migračních objektů ve správě ŘSD ČR v Ústeckém kraji

Categories
Uncategorized

Hodnocení Národního parku Podyjí a Národního parku Šumava

Categories
Uncategorized

Koordinace mapování biotopů národního parku Skadarské jezero v Černé hoře

Categories
Uncategorized

Analýza vhodných způsobů komunikace o tématu biologické rozmanitosti

Categories
Uncategorized

Projekt monitoringu složek životního prostředí pro D6 ve Středních Čechách