Team

Přemysl Bureš

Projektant

Jana Baruselová

Specialista správy dat pro ŘSD ČR, Správa Chomutov

Kateřina Gombošová

Technická podpora pro ŘSD ČR, Správa Chomutov

Cooperating experts

  • Luís Monteiro (Portugal) / Nature-based tourism
  • Petr Roth (Czechia) / EU Nature Directives
  • Sissi Samec (Austria) / Project management, capacity building activities
  • Andrej Sovinc (Slovenia) / Nature conservation with a special focus on protected areas